Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK’nın kapsamadığı sağlık hizmetlerinin yanı sıra belirli oranlarda ödeme yapılan diğer sağlık harcamalarında da kullanılan bir sigorta türüdür. Bu sigorta isteğe bağlı olurken SGK tarafından karşılanmayan veya kısmen karşılanan sağlık harcamaları için ek bir ücret ödemeye gerek kalmamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasından kimler faydalanabilir? Kanun kapsamında güvence altına alınan ve düzenlenen tamamlayıcı sağlık sigortası giderek yaygınlaşmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamındaki şartlar nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamındaki özel şartlar kanuni sınırlar ile belirlenmiştir. Başta ayakta tedavi giderleri doğrultusunda doktor ve hastane muayene ücretleri, fizik tedavi ücretleri, tanı ve tahlil masrafları bu sigorta kapsamındadır. Yatarak tedavi giderleri ise yatak ücretleri, kemoterapi, diyaliz, radyoterapi, yoğun bakım ücretleri, anjiyo, oda ücretleri ve refakatçi ücretleri tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi tarafından karşılanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasından kimler faydalanabilir? SGK tarafından karşılanmayan ücretler, sağlık hizmetlerinde ilave fark ücreti, otelcilik ücreti, sağlık hizmeti alınan kurum veya kuruluşun ilgili sigorta şirketi ile anlaşmalı olması ve tebliğ edilen fiyatların SGK tarifesini aşması halinde poliçe sahibine bu ücretler ödenerek karşılanmaktadır.

Sigorta Kapsamına Girmeyen Şartlar Nelerdir?

SGK tarafından ödemesi yapılmayan sağlık hizmetlerine ait ücretler (güzellik ve estetik amaçlı sağlık hizmetleri), özel hastanelere ödenen ilave ücret masrafları, kamu veya özel hastanelerde oda ve refakatçilik ücreti gibi hastadan tahsil edilebilen bazı tutarlar sigorta kapsamına girmemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir